Tìm kiếm "2495/QĐ"

2495/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2495/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 11 nội dung

Quyết định 2495/-UBND

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ