Tìm kiếm "25/2005/QĐ-UBND"

25/2005/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 25/2005/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 6 nội dung

Quyết định 25/2005/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2005 từ nguồn vốn kết dư năm 2004 và nguồn vốn bổ sung năm 2005