Tìm kiếm "25/2006/NQ-CP"

25/2006/NQ-CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 25/2006/NQ-CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 4 nội dung

Nghị quyết 25/2006/NQ-CP

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Quyết định 02/2007/QĐ-BTS

, Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản