Tìm kiếm "25/CP"

25/CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 25/CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 37 nội dung

Nghị định 25-CP

Quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang