Tìm kiếm "253/2008/NQ-HĐND"

253/2008/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 253/2008/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Nghị quyết 253/2008/NQ-HĐND

Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ ...