Tìm kiếm "2570/QĐ-"

2570/QĐ- | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2570/QĐ-.

Hiển thị 1 - 20 trong 13 nội dung

Quyết định 2570/-UBND

Về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14/3/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận