Tìm kiếm "2588/QĐ-UBND"

2588/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2588/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Quyết định 2588/QĐ-UBND

Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận