Tìm kiếm "26/2007/QĐ-UBND"

26/2007/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 26/2007/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 40 nội dung

Quyết định 26 /2007/QĐ-UBND

Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tỉnh Sóc Trăng