Luat Minh Khue

Tìm kiếm "26/2012/NQ-HĐND"

26/2012/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 26/2012/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 18 nội dung

Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND

Về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức ...