Tìm kiếm "2602/QĐ"

2602/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2602/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 5 nội dung

Quyết định 2602/-UB

V/v Ban hành bản quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nuớc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng