Tìm kiếm "2619/QĐ"

2619/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2619/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 11 nội dung

Quyết định 2619 /UB

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ giám định tư pháp về khoa học kỹ thuật công nghiệp; giải thể tổ chức giám định tư pháp về khoa học kỹ thuật điện