Tìm kiếm "264/QĐ-NH21"

264/QĐ-NH21 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 264/QĐ-NH21.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 264/QĐ-NH21

Về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong khuôn khổ Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán