Tìm kiếm "27/2014/NQ-HĐND"

27/2014/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 27/2014/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 8 nội dung

Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND

Về việc thông qua kế hoạch thực hiện đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2020”