Tìm kiếm "275/2009/NQ-HĐND"

275/2009/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 275/2009/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Nghị quyết 275/2009/NQ-HĐND

Thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm Y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh nghệ An