Tìm kiếm "28/2005/QĐ-TTg"

28/2005/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 28/2005/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 28/2005/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương