Tìm kiếm "28/2006/QĐ-UBND"

28/2006/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 28/2006/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 25 nội dung

Quyết định 28/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành bản quy định phân cấp trách nhiệm, quyền hạn quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh