Tìm kiếm "28/2014/NQ-HĐND"

28/2014/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 28/2014/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 8 nội dung

Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND

Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng