Tìm kiếm "28/CT-UB"

28/CT-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 28/CT-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 18 nội dung

Chỉ thị 28 /CT-UB

Về việc ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng, chuyển đổi cho thuê trái phép quyền sử dụng đất trong vùng đồng bào dân tộc

Chỉ thị 28/CT-UB

Triển khai thực hiện nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu