Tìm kiếm "281/2007/QĐ-BKH"

281/2007/QĐ-BKH | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 281/2007/QĐ-BKH.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 281/2007/QĐ-BKH

Về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu