Tìm kiếm "29/2007/QĐ-NHNN"

29/2007/QĐ-NHNN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 29/2007/QĐ-NHNN.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 29/2007/QĐ-NHNN

Về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống ...