Tìm kiếm "2938/QĐ-UBND"

2938/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2938/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 2938/QĐ-UBND

V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015,tầm nhìn đến năm 2020