Tìm kiếm "299/HĐBT"

299/HĐBT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 299/HĐBT.

Hiển thị 1 - 20 trong 14 nội dung

Chỉ thị 39 CT/UB

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 299/HĐBT về Điều lệ bảo hiểm Y tế.

Thông tư 12/TTLB

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 299-HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ Bảo

Thông tư 07/BYT-TT

Bổ sung Thông tư 11/BYT-TT ngày 17/9/1992 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện NĐ 299/HĐBT ngày 15