Tìm kiếm "30/2008/QĐ-UBND"

30/2008/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 30/2008/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 42 nội dung

Quyết định 30 /2008/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An