Tìm kiếm "30/2012/NQ-HĐND"

30/2012/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 30/2012/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 17 nội dung

Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND

Về chính sách hỗ trợ, kinh phí hoạt động, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai