Tìm kiếm "30/2014/NQ-HĐND"

30/2014/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 30/2014/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND

Về việc thông qua Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2015