Tìm kiếm "30/CT-UB"

30/CT-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 30/CT-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 19 nội dung

Chỉ thị 30 /CT-UB

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đất đai

Chỉ thị 30/CT-UB

Về việc triển khai công tác y tế lao động ở các cơ sở sản xuất trong tỉnh