Tìm kiếm "31/2000/PL-UBTVQH10"

31/2000/PL-UBTVQH10 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 31/2000/PL-UBTVQH10.

Hiển thị 1 - 20 trong 1973 nội dung

Luật giá năm năm 2012

có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế cho pháp lệnh giá số 40/2002/PL

Thông tư số 49/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/2000/NĐ-CP ngày 9/5/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Nghị quyết số 90/NQ-UBTVQH10 ngày 03/9/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá dịch vụ và sửa đổi, bổ sung một số q

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/2000/NĐ-CP ngày 9/5/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi

Thông tư 04/2001/TT-BXD

Hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1944 về