Tìm kiếm "32/2010/NQ-HĐND"

32/2010/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 32/2010/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 15 nội dung

Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu,nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách thuộc địa phương

Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND7

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015