Tìm kiếm "32/2012/QĐ-UBND"

32/2012/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 32/2012/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 40 nội dung

Quyết định 32 /2012/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng