Tìm kiếm "335/2003/QĐ-BLĐTBXH"

335/2003/QĐ-BLĐTBXH | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 335/2003/QĐ-BLĐTBXH.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 335/2003/QĐ-BLĐTBXH

Về việc quy định tạm thời các hình thức xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp thí điểm đưa lao động đi làm việc tại Malaysia