Tìm kiếm "34/2006/QĐ-BTC"

34/2006/QĐ-BTC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 34/2006/QĐ-BTC.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 34/2006/QĐ-BTC

Về việc thành lập Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố