Tìm kiếm "34/CT-UB"

34/CT-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 34/CT-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 14 nội dung

Chỉ thị 34 CT/UB

Tăng cường tổ chức, hoạt động và quản lý công tác công chứng Nhà nước ở Hải Phòng

Chỉ thị 34 /CT-UB

Về việc Quản lý sử dụng bộ hồ sơ - bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh Lâm Đồng