Tìm kiếm "3430/QĐ-UBND"

3430/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 3430/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Quyết định 3430/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh chế độ thù lao đối với Cộng tác viên thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 – 2015