Tìm kiếm "35/2005/TTLT"

35/2005/TTLT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 35/2005/TTLT.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Thông tư liên tịch 35/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà ...