Tìm kiếm "36/2004/QĐ-BGTVT"

36/2004/QĐ-BGTVT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 36/2004/QĐ-BGTVT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 36/2004/QĐ-BGTVT

Ban hành "Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa"