Tìm kiếm "379/QĐ-UBND"

379/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 379/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 10 nội dung

Quyết định 379/QĐ-UBND

v/v năm 2008 phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao năm 2008 tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành