Tìm kiếm "385/HĐBT"

385/HĐBT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 385/HĐBT.

Hiển thị 1 - 20 trong 4 nội dung

Nghị định 385-HĐBT

Về việc sửa đổi, bổ sung thay thế Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản đã ban hành kèm theo Nghị định 232-CP ngày 06-06-1981