Tìm kiếm "386/2005/Q��-UB"

386/2005/Q��-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 386/2005/Q��-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 2479 nội dung

Quyết định 92/2006/QĐ-UB

Về việc: sửa đổi bổ sung quyết định số 37/2005/qđ-ub ngày 21/3/2005 của ubnd thành phố về triển

Quyết định 103/2006/QĐ-UB

Bổ sung, sửa đổi một số nội dung quy định tại quyết định số 240/2005/qđ-ub ngày 30/12/2005 về hoạt

Quyết định 2305/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố