Tìm kiếm "388/HĐBT"

388/HĐBT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 388/HĐBT.

Hiển thị 1 - 20 trong 17 nội dung

Thông tư 34-TC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 388-HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 và Chỉ thị 393-CT ngày 25-11-1991

Chỉ thị 8-TTg

theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Quyết định 156-HĐBT

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 388-HĐBT ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước