Tìm kiếm "39/NQ-HĐND"

39/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 39/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 9 nội dung

Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng ...

Nghị quyết 39/NQ - HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011