Tìm kiếm "40/2008/QĐ-UBND"

40/2008/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 40/2008/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 36 nội dung

Quyết định 40 /2008/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành ...