Tìm kiếm "41/2008/QĐ-UBND"

41/2008/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 41/2008/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 31 nội dung

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND(1)

Về việc ban hành quy định về công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội