Tìm kiếm "41/CP"

41/CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 41/CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 21 nội dung

Nghị định 41-CP

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chưc bộ máy của Uỷ ban Thanh niên Việt Nam

Nghị định số 41/cp ngày 06/07/1995

Nghị định số 41 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất