Tìm kiếm "42/2002/Q��-UB"

42/2002/Q��-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 42/2002/Q��-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 1752 nội dung

Quyết định 680/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ Quyết định số 1706/2002/QĐ-UB ngày 12/7/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành chính

Quyết định 214/2005/QĐ-UB

điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 về thủ tục chuyển đổi

Quyết định 149/2002/QĐ-UB

Về việc sửa đổi Điều 2, Quyết định số 117/2002/QĐ-UB ngày 16/8/2002 của UBND Thành phố về thời gian