Tìm kiếm "43/2011/NQ-HĐND"

43/2011/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 43/2011/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 8 nội dung

Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND8

Về việc phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011 – 2012