Tìm kiếm "43/2012/QĐ-UBND"

43/2012/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 43/2012/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 26 nội dung

phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 43/2012/QĐ-UBND

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh ...