Tìm kiếm "43/2013/QĐ-UBND"

43/2013/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 43/2013/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 24 nội dung

Quyết định 43/2013/QĐ-UBND

Ngày ngày 22 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.