Tìm kiếm "44/2005/QĐ-BTC"

44/2005/QĐ-BTC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 44/2005/QĐ-BTC.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Quyết định 44/2005/QĐ-BTC

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép ...