Tìm kiếm "44/2013/QĐ-UBND"

44/2013/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 44/2013/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 19 nội dung

Nghị quyết 44.2013.QĐ.UBND

Về việc bổ sung một số nội dung của Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ...