Tìm kiếm "462/QĐ-UB"

462/QĐ-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 462/QĐ-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Quyết định 462/- UB

Ban hành bản quy định tạm thời về cơ chế đấu thầu khai thác kinh doanh các chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai